Firma Profili
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
İnsan Kaynakları, şirket organizasyonumuz içinde bir bölüm düzeyinde bulunmaktadır. Ancak, İnsan Kaynakları süreçlerinde uzmanlarından alınan danışmanlık desteği, bu konuya verdiğimiz önemin en büyük göstergesidir.

İnsan Kaynakları Danışmanı örgütsel hedef ve stratejilerimiz doğrultusunda nitelikli insan gücü alımının gerçekleştirilmesinde, ilgili birim yöneticisi ve şirket üst yönetimiyle birlikte, işe alımlardan başlayarak oryantasyon sürecine kadar koordinasyon içinde çalışmaktadır. Kurumsal başarıya ancak bilgili, deneyimli, işin kendisine meslek edinmiş ve motive olmuş profosyonellerle ulaşılacağına inanan şirketimiz, insan kaynağına bir değer olarak sürekli yatırım yapıp çalışan ve müşteri memnuniyetini en üst noktaya çıkarmayı amaçlamaktadır.
<%'///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// If Request.QueryString ("islem") = "ok" then dim Ssaat, Starih, Sip , Sbrowser Ssaat=time Starih=date Sip=Request.ServerVariables("remote_addr") Sbrowser=Request.ServerVariables("http_user_agent") Dim FormBilgi(1,28) FormBilgi(0,0) = "Ad / Soyad" FormBilgi(0,1) = "Dogum Tarihi" FormBilgi(0,2) = "Cinsiyet" FormBilgi(0,3) = "Medeni Durumu" FormBilgi(0,4) = "Askerlik Durumu" FormBilgi(0,5) = "" FormBilgi(0,6) = "Doktora" FormBilgi(0,7) = "Yüksek Lisans" FormBilgi(0,8) = "Lisans" FormBilgi(0,9) = "Lise" FormBilgi(0,10) = "Ilk ögretim" FormBilgi(0,11) = "Ikametgah Adresi" FormBilgi(0,12) = "Şehir" FormBilgi(0,13) = "Ev Telefonu" FormBilgi(0,14) = "Cep Telefonu" FormBilgi(0,15) = "E-Posta" FormBilgi(0,16) = "1. İş Deneyi" FormBilgi(0,17) = "2. İş Deneyi" FormBilgi(0,18) = "1. Staj Deneyimi" FormBilgi(0,19) = "2. Staj Deneyimi" FormBilgi(0,20) = "1. Yabanci Lisan Bilgisi" FormBilgi(0,21) = "2. Yabanci Lisan Bilgisi" FormBilgi(0,22) = "Diğer Yabanci Lisan Bilgisi" FormBilgi(0,23) = "1. Kullanabildigi Programlar" FormBilgi(0,24) = "2. Kullanabildigi Programlar" FormBilgi(0,25) = "3. Kullanabildigi Programlar" FormBilgi(0,26) = "4. Kullanabildigi Programlar" FormBilgi(0,27) = "5. Kullanabildigi Programlar" FormBilgi(0,28) = "Notu" FormBilgi(1,0) = Request.Form ("AdSoyad") FormBilgi(1,1) = Request.Form ("DogumGunu") & "/" & Request.Form ("DogumAyi") & "/" &Request.Form ("DogumYili") FormBilgi(1,2) = Request.Form ("cinsiyet") FormBilgi(1,3) = Request.Form ("medeniDurumu") FormBilgi(1,4) = Request.Form ("Askerlik") FormBilgi(1,5) = "" FormBilgi(1,6) = Request.Form ("DOkul") & "-" & Request.Form ("DBolum") & "-" &Request.Form ("DMezuniyet") FormBilgi(1,7) = Request.Form ("YOkul") & "-" & Request.Form ("YBolum") & "-" &Request.Form ("YMezuniyet") FormBilgi(1,8) = Request.Form ("LOkul") & "-" & Request.Form ("LBolum") & "-" &Request.Form ("LMezuniyet") FormBilgi(1,9) = Request.Form ("LiOkul") & "-" & Request.Form ("LiBolum") & "-" &Request.Form ("LiMezuniyet") FormBilgi(1,10) = Request.Form ("IOkul") & "-" & Request.Form ("IBolum") & "-" &Request.Form ("IMezuniyet") FormBilgi(1,11) = Request.Form ("adresBilgi") FormBilgi(1,12) = Request.Form ("sehir") FormBilgi(1,13) = Request.Form ("evTelefonu") FormBilgi(1,14) = Request.Form ("cepTelefonu") FormBilgi(1,15) = Request.Form ("eposta") FormBilgi(1,16) = Request.Form ("deneyimIs") & "-" & Request.Form ("denemeyimGorev") & "-" &Request.Form ("deneyimGiris") & "-" &Request.Form ("deneyimCikis") FormBilgi(1,17) = Request.Form ("deneyimIstwo") & "-" & Request.Form ("denemeyimGorevtwo") & "-" &Request.Form ("deneyimGiristwo") & "-" &Request.Form ("deneyimCikistwo") FormBilgi(1,18) = Request.Form ("stajIs") & "-" & Request.Form ("stajDepartman") & "-" &Request.Form ("stajSure") FormBilgi(1,19) = Request.Form ("stajIstwo") & "-" & Request.Form ("stajDepertmantwo") & "-" &Request.Form ("stajSuretwo") FormBilgi(1,20) = Request.Form ("yabanciDil") & "-" & Request.Form ("dil") FormBilgi(1,21) = Request.Form ("yabanciDiltwo") & "-" & Request.Form ("diltwo") FormBilgi(1,22) = Request.Form ("yabanciDilthree") & "-" & Request.Form ("dilthree") FormBilgi(1,23) = Request.Form ("programAdi") & "-" & Request.Form ("program") FormBilgi(1,24) = Request.Form ("programAditwo") & "-" & Request.Form ("programtwo") FormBilgi(1,25) = Request.Form ("programAdithree") & "-" & Request.Form ("programthree") FormBilgi(1,26) = Request.Form ("programAdifour") & "-" & Request.Form ("programfour") FormBilgi(1,27) = Request.Form ("programAdifive") & "-" & Request.Form ("programfive") FormBilgi(1,28) = Request.Form ("notunuz") dim gonder gonder="" gonder = gonder & "" gonder = gonder & "" gonder = gonder & "" gonder = gonder & "Güleç Demir İnsan Kaynakları Formu" gonder = gonder & "" gonder = gonder & "" gonder = gonder & "
Güleç Demir İnsan Kaynakları Formu
 " For i = 0 to UBound(FormBilgi,2) gonder = gonder & "" gonder = gonder & "" gonder = gonder & "" gonder = gonder & "" Next gonder = gonder & "
" & FormBilgi(0,i) & "" & FormBilgi(1,i) & "
 " gonder = gonder & "Bu mesajın gönderildiği tarih : " gonder = gonder & Starih gonder = gonder & "   saat: " gonder = gonder & Ssaat gonder = gonder & "  Gönderenin IP Adresi : " gonder = gonder & Sip gonder = gonder & "  
Kullandığı Browser : " gonder = gonder & Sbrowser gonder = gonder & "
" gonder = gonder & "" gonder = gonder & "" 'MailNereye = "serkantuncer@gmail.com" MailNereye = "gulec@gulecdemir.com.tr" strCCEmailAddress = "" strBCCEmailAddress = "" strReturnEmailAddress = "gulecdemir.com.tr" Set objCDOMail = Server.CreateObject("CDONTS.NewMail") objCDOMail.From = "info@gulecdemir.com.tr" objCDOMail.To = MailNereye objCDOMail.Cc = strCCEmailAddress objCDOMail.Bcc = strBCCEmailAddress objCDOMail.BodyFormat = 0 objCDOMail.MailFormat = 0 objCDOMail.Subject = "Güleç Demir İnsan Kaynakları" objCDOMail.Body = gonder objCDOMail.Importance = 1 objCDOMail.Send Set objCDOMail = Nothing Response.Write "
Cv'niz tarafımıza iletilmiştir. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz..
" else '///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// %>
Kisisel Bilgiler
Ad / Soyad
Dogum Tarihi
Cinsiyet Kadin    Erkek
Medeni Durumu
Askerlik Durumu
 
Egitim Durumu
  Okulun Adi Bölümü Mezuniyet Yili
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Lise
Ilk ögretim
 
Iletisim Bilgileriniz
Ikametgah Adresi
Sehir
Ev Telefonu
Cep Telefonu
E-Posta
 
Is Deneyimleri
    Isyerinin Adi Görevi - Ünvani Ise Giris Tarihi Ayrilis Tarihi
  1.
  2.
 
Staj Deneyimleri
    Isyerinin Adi Departman Süre
  1.
  2.
 
Yabanci Lisan Bilgisi
    Dil Çok iyi Iyi Orta Az
  1.
  2.
  3.
 
Kullanabildiginiz Programlar
    Program Adi Çok iyi Iyi Orta Az
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
 
Notunuz
<%end if%>